ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Доколку сте заинтересирани за обработката и заштитата на Вашите лични податоци во рамките на компанијата Дипрес Дооел Скопје, ДОБРЕДОЈДОВТЕ, овој дел е вистинското место за вас!

Ние ја цениме вашата приватност и особено се грижиме за безбедноста на Вашите лични информации. Од овие причини, преку оваа Политика за приватност на транспарентен и лесно разбирлив начин сакаме да ве информираме за собирањето, употребата, природата и обемот на обработка на вашите лични податоци од страна на нашата компанија Дипрес Дооел Скопје, сопственик на веб-страната WWW.SLIKICKI.MK, ул. Васил Главинов бр. 3, ЕМБС: МК4030996217338, што е во позиција на контролор на вашите лични податоци (во натамошниот текст „Дипрес – Скопје“ или „ние“).
Еве информации за сите податоци што ги собираме за вас, за време на Вашата активност на веб-страната, особено податоците што ги собираме кога пристапувате на нашата веб-страница www.slikicki.mk, кога се регистрирате и креирате профил или кога само одлучувате да ги купите или нарачате нашите производи како гостин на веб-страната.
Лични податоци се сите податоци што директно или индиректно се поврзани или може да се однесуваат на вас како физичко лице. Како правна основа што ја регулира заштитата на податоците и условите за обработка на вашите лични податоци, ние го применуваме Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ, бр. 42 од 16.2.2020 година), во натамошниот текст „Закон“).
Во случај нашата веб-страница да содржи карактери на други веб-страници, ве молиме адекватно да бидете свесни за политиките за приватност содржани на овие веб-страници и начинот на кој тие лица ги обработуваат и чуваат Вашите лични податоци. Имајте предвид дека Дипрес – Скопје нема контрола врз содржината на другите веб-страници и затоа не можеме да бидеме одговорни за заштитата на Вашата приватност кога посетувате други страници.

1. Како ги собираме вашите лични информации и врз која правна основа?

Сите информации што ги собираме се добиени директно од вас, кога нарачувате одредени производи, кога креирате сопствен кориснички профил, пополнувате одредени формулари за контакт или нарачка итн.
Сите ваши лични информации се третираат како строго доверливи, а Дипрес – Скопје и / или нашите партнери ги чуваат на соодветен начин.

Во согласност со важечкото законодавство, кое ја регулира заштитата на личните податоци, можеме да ги обработиме вашите лични податоци врз основа на следниве правни основи:
– кога ни треба обработка на вашите лични податоци за склучување и исполнување на договорот до кој пристапувате;
– кога ни треба обработка на вашите лични податоци за да исполниме одредени законски обврски (ова ги вклучува особено податоците што ги чуваме заради даночни обврски);
– кога имаме легитимен интерес за обработка на вашите податоци, освен ако вашите интереси или основните права и слободи не надвладуваат над тие интереси;
– кога ни давате согласност за обработка на вашите лични податоци за одредена цел на обработка, при што имате право да ја повлечете дадената согласност во секое време;
Задолжително е да се доставуваат само оние лични податоци што ги собираме за да исполниме одредени законски обврски.
Доставувањето лични податоци за сите други правни основи е доброволно, но имајте в предвид дека ако не ни ги доставите овие информации, во одредени ситуации можеби нема да можеме да ви обезбедиме одредени услуги (како на пр. во случај на испорака на производот од нарачката).
Имајте предвид дека сите горенаведени правни основи се применуваат во зависност од целта за која ги собираме вашите податоци и за која ќе ве информираме во секој конкретен случај. Можете да видите повеќе за целта и видот на податоците што ги собираме во делот “Кои податоци ги собираме од вас?”

2. Кои податоци ги собираме од вас

Дипрес- Скопје собира неколку категории лични податоци, во зависност од специфичните побарувања на корисниците / купувачите.

2.1. Купување на веб-страницата/ нарачка на веб-страницата
Кога купувате на веб-страницата SLIKICKI.MK, преку веб-страницата потребно е да ни доставите одредени лични информации неопходни за склучување договор за продажба на далечина, создавање нарачка или исполнување на обврските од договорот – реализација на испорака, собирање и прием на стока.
Во таков случај потребни ни се следниве информации:
– име и презиме;
– телефонски број;
– адреса (град, улица и број, поштенски код, број на стан и кат)
– е-пошта
Ние ги користиме податоците собрани на овој начин исклучиво заради склучување и извршување на договори за продажба на далечина, што вклучува управување и следење на налози, комуникација со вас, како и постапување во случај на жалба или рекламација.
Со цел да се осигураме дека производите што ги купувате од нас се доставени до точната адреса, ние ги споделуваме вашите податоци со нашите надворешни партнери – Курирска служба, со цел да обезбедиме соодветни услуги за достава (на пр. Вашето име, адреса за испорака, телефон). Погледнете повеќе за нашите партнери во делот „Кој има пристап до вашите податоци?“

2.2. Рекламации

Според Законот за заштита на потрошувачите, должни сме да им обезбеди на купувачите можност да поднесуваат жалба/рекламација за набавените производи. Во таков случај, кога поднесувате жалба/рекламација до нас како купувач, може да побараме информации за името и презимето, телефонскиот број, адресата за е-пошта и/или адресата на живеење. Ние ги користиме податоците собрани на овој начин исклучиво заради решавање и одговор на вашите жалби/рекламации.

2.3. Отворање корисничка сметка на страницата SLIKICKI.MK

Кога ќе одлучите да се регистрирате на нашата страница или да креирате ваш персонализиран профил, ние ги собираме следните информации за оваа намена:
– корисничко име;
– адреса на е-пошта;
– лозинка;
– телефонски број;

2.4 Дополнителни информации:

– Град / место на живеење;
– Улица, број, кат и број на стан;
Во случај кога како регистриран корисник на вашиот профил одлучите да купите кој било наш производ достапен на нашата веб-страница и во согласност со нашите Услови за деловно работење, со цел да ја завршите трансакцијата и испораката на стоки, покрај информациите за вас како регистриран корисник може да побараме дополнителни информации. како што е наведено во точка 2.1. на оваа политика за приватност.
Имајте в предвид дека во никој случај не собираме специфични категории на податоци, како што се податоци што се однесуваат на вашето расно или етничко потекло, политичко мислење, религиозни или филозофски убедувања или членство во синдикат или обработка на генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравствена состојба, сексуален живот или сексуална ориентација.
Бидејќи создаваме профил само врз основа на ваша согласност, може да ја повлечете вашата согласност во секое време со бришење на профилот, по што ќе ги избришеме сите податоци што ги имаме за вас.

2.5. Контактирање со Дипрес – Скопје/www.slikicki.mk – различни видови на прашања (контакт по е-пошта, телефон, преку социјални мрежи)

Во зависност од начинот на кој не контактиравте, како и видовите на прашања, може да ги собереме информации за вашето име, презиме, телефонски број, адреса за е-пошта, како и други информации што сте ги размениле со нас, а кои се поврзани со вашето барање.

3. Кој има пристап до вашите податоци?

Од исклучително значење за Дипрес – Скопје е да ги штити вашите лични податоци, поради што се грижиме вашите лични податоци да не бидат откриени на неовластени лица. Во рамките на нашата компанија, пристапот до податоците што ни ги ставивте на располагање е достапен само на оние сектори, односно на оние вработени на кои им се потребни за да можат да ја исполнат целта за која се собрани и обработени личните податоци.
Покрај нашите вработени, за да обезбедиме одредени услуги, можеме да ги доставиме вашите податоци на трети лица – наши партнери кои обезбедуваат услуги во име на Дипрес Дооел Скопје (на пр. Курирска услуга, услуга за поплаки, ИТ партнери кои ја одржуваат нашата веб-страница).
Во сите овие случаи, нашиот однос со надворешни партнери и начинот на заштита и третирање на вашите лични податоци се обезбедени со договори во согласност со законот.
Ние не ги извезуваме вашите податоци надвор од територијата на Република Северна Македонија.