FORTNITE 2

Упатство за дoставување на празните кесички и преземање на подарокот – МАИЦА FORTNITE

Соберете 50 празни кесички од сликичките за албумот FORTNITE 2, ставете ги во коверт, заедно со ваши податоци(име и презиме и адреса) доставете ги на еден од овие начини:

1. Колекционерите од Скопје, но и од другите места во Македонија, доколку се во можност, празните кесички можат да ги доставуваат во продавницата за странски списанија СВЕТ(World Press), Ул. Васил Главинов 3, тел. 02 3298082, каде веднаш ќе го преземат својот подарок.

2. Колекционерите од другите места во Македонија, ковертот со празните кесички и со потребните податоци, можат да го достават со препорачана пошта, на адреса ДИПРЕС ДООЕЛ Скопје, Ул. Васил Главинов бр. 3, 1000 Скопје, при што во податоците задолжително, покрај точна адреса, да наведат бр. на моб. телефон, е-маил адреса за контакт големина на маица. Подарокот ќе биде испорачан по пошта. Ги замолуваме колекционерите да не ги користат продажните места за доставување на кесичките.

Маиците се со голменина бр. 8 и  бр. 10, а изборот на големината е ограничен со количините.

НАПОМЕНА: Празните кесички за подарок може да се доставувaат од 23.05.2022

СПОДЕЛИ: